Billiard Klub

Skal vi ikke forsøge, at skabe noget sammenhold i Torvegård ved at starte en billiard klub i afdelingen. Klubben kan også omfatte andre spil som kan foregå i lokalerne. Ret gerne henvendelse til Gunnar, Ejsingvej 28, hvis du vil være med.

Gunnar, Ejsingvej 28 

beboerhenvendelser

Med baggrund i Covid-19 og manglende mødelokaler, er der begrænsede muligheder for fysiske beboerhenvendelser. Eventuelle beboer-henvendelser kan ske ved mail til torben.kjar.kristensen@gmail.com. På grund af sommerferie afholdes der ikke bestyrelsesmøde i juli måned.

På bestyrelses vegne

Torben Kjær Kristensen

Billiard Klub

Skal vi ikke forsøge, at skabe noget sammenhold i Torvegård ved at starte en billard klub i afdelingen. Klubben kan også omfatte andre spil som kan foregå i lokalerne. Ret gerne henvendelse til Gunnar, Ejsingvej 28, hvis du vil være med.

Gunnar, Ejsingvej 28 

Åbning for beboerhenvendelser

Kære beboer i Torvegård

Åbning for beboerhenvendelser i relation til byggesagen er aflyst de to kommende mandage det være sig den 20/7 og 27/7 grundet, at jeg holder ferie. På gensyn mandag den 3/8 kl 08.00- 09.30

I ønskes alle sammen en god sommer

Men venlig hilsen

Jesper K Jacobsen

Driftschef FSB Gladsaxe